Typy hier

 

Deatmatch Je jednou z najviac rozšírených a zároveň najjednoduchších hier. Vašou úlohou je zlikvidovať všetkých svojich protivníkov a popritom zostať "na žive". Družstvá sa postavia na dva rôzne konce ihriska a po zaznení klaksónu vyrazia proti sebe. Družstvá sa môžu dohodnúť či budú hrať na čas, alebo do vtedy kým jedno z družstiev úplne "nevymrie". Ak sa hrá na čas, po uplynutí času víťazí to z družstiev, v ktorom ostalo viac živých..

 

 

Capture the flag 1. Družstvá si vyberú základne. Jeden z organizátorov umiestni vlajku na ľubovoľné, a dobre viditeľné miesto na ihrisku. Víťazí to družstvo, ktoré ju získa a vyvesí na vlastnú základňu. Prioritnou úlohou je teda získať vlajku, a nie vyradiť protihráčov.

 
 
 

Capture the flag 2. Družstvá si vyberú základne. V tomto prípade každá z družstiev má vlastnú vlajku, vyvesenú na dobre viditeľnom mieste na svojej základni. Cieľ je získať súperovu vlajku, zaniesť ju na vlastnú základňu a popritom chrániť aj vlastnú vlajku. Ak bola vlajka ukradnutá a zlodej vyradení, vlajka sa musí v čo najkratšom čase vrátiť na vlastnú základňu.