Vitajte na našej stránke 

 

Paintball  v Dúbrave začal v roku 2010, presnejšie 1.júna 2010, odkedy sa na našom ihrisku vystriedalo viac než 25 tímov.

Pri   výbere   lokality    sme prihliadali  hlavne  na  vhodnú  scenériu, od  ktorej  sa odvíja aj herný zážitok. Našim cieľom bolo umiestniť ihrisko do lesného prostredia kam military paintball jednoznačne  patrí, no našim  cieľom  bolo zároveň  aj to,  aby hráči na ihrisku mali viacero možností útoku, obrany a strategického plánovania, čo sa nám aj podarilo už aj vďaka tomu, že les v ktorom je ihrisko postavené nieje jednotvárny, ale práve naopak - sú tam aj staršie, čiže hrubšie stromy, ktoré zároveň slúžia ako prekážky, ale nachádzajú sa tam aj rôzne kroviny, vyššia tráva, tmavšie miesta v húštine, priekopy a zákopy, hlboký potok a iné prírodné výtvory. Pri stavbe prekážok sme využívali iba prírodne materiály,aby sme nepretvárali lesné prostredie. Milovníci lesného prostredia si určite prídu na svoje.